Η ανθρωπιά και η αγάπη των συγχωριανών και των φίλων μας, βοήθησε να συγκεντρώσουμε και να στείλουμε  αγαθά πρώτης ανάγκης στους πληγέντες της Καρδίτσας!!

Η συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες της Καρδίτσας ολοκληρώθηκε με επιτυχία!!!!Ευχαριστούμε όλους τους κατοίκους του χωριού που πρόσφεραν απλόχερα την βοήθεια τους.