Εμμανουήλ Παπάς ((Ντ)Δοβίστα)

Σε οθωμανικό κατάστιχο φαίνεται ως ένας μικρός οικισμός με 21 σπίτια και οι κάτοικοι του ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία αλλά και άλλες καλλιέργειες. Η ανάπτυξη του αρχίζει κατά το τέλος του 18ου αιώνα με αρχές 19ου. Αυξάνεται ο πληθυσμός του και ιδρύονται το Εκπαιδευτήριο της Ελληνορθοδόξου Κοινότητας Δοβίστας και άλλοι σύλλογοι αδελφοτήτων. Αυτό δείχνει μια ανάπτυξη όχι μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική. Οι κάτοικοι του χαρακτηρίζονταν πάντοτε ως εργατικοί, φιλόδοξοι, γλεντζέδες και γενναίοι. Σήμερα ο πληθυσμός του είναι 1.119 κάτοικοι. Οι θυσίες που έχουν προσφέρει σε όλους τους αγώνες του έθνους είναι ιδιαίτερες. Ένα σημαντικότατο κεφάλαιο της ιστορίας της Δοβίστας είναι και ο ήρωας του 1821 Εμμανουήλ Παπάς. Μέγας πατριώτης και αρχιστράτηγος των Μακεδονικών δυνάμεων.

Περισσότερα ιστορικά στοιχεία για τον ήρωα  Εμμανουήλ Παππά θα βρείτε εδώ.