Η νέα σύνθεση της διοίκησης του Συλλόγου:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Βάσιος  Παναγιώτης

Ταμίας

Χατζηαξιαρή  Φωτεινή

Τακτικό Μέλος

Γιουτζιούρη Βασιλική

Αναπληρωτικό Μέλος

Κιοραποστόλου Δημήτριος

Υπεύθυνη του Τμήματος Αιμοδοσίας

Ζαχαρούλα Μανθάκη

Αντιπρόεδρος

Γκιουτζή Παναγή

Τακτικό Μέλος

Μελισσάς Απόστολος

Αναπληρωτικό Μέλος

Τζιαρλή Αναστασία

Αναπληρωτικό Μέλος

Τζιαρλής Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας

Δημητρίου Ιωάννα

Τακτικό Μέλος

Χατζηνάσιος Χρήστος

Αναπληρωτικό Μέλος

Κουτσουρέλη Φωτεινή

Αναπληρωτικό Μέλος

Λασπάς Χρήστος 

Μετά από 12 μήνες συνεχόμενης δουλείας και εκδηλώσεων θα θέλαμε ως μέλη του Δ.Σ. πρώτον να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμπαράσταση  άλλα και για την συγκινητική συμμετοχή σας σε κάθε εκδήλωση μας ,και δεύτερων να σας ενημερώσουμε για κάποιες αλλαγές ως προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.