Πρόγραμμα ΖΑΜΑΝΤΑ 2015

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Εκδηλώσεων την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής και του «Ζάμαντα».

  • 12:00  Προσέλευση κοινού στον αύλειο χώρο της Αγίας Παρασκευής για την υποδοχή των Ιερών Εικόνων από την περιφορά τους στα αγροκτήματα της Πεντάπολης
  • 12:45   Εναπόθεση των Ιερών Εικόνων στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της Πεντάπολης Άγιο Αθανάσιο.
  • 13:00  Έναρξη της αναπαράστασης του “ΖΑΜΑΝΤΑ”  από μέλη του Συλλόγου και κατοίκων της Πεντάπολης
  • 13:45   Τέλος των εκδηλώσεων στην πλατεία και συνέχιση του χορού με την συνοδεία λαϊκών οργάνων στον αύλειο χώρο της Αγίας Παρασκευής

        Η
Πρόεδρος του Συλλόγου

Γηρούση Χαρίκλεια