Τμήμα Χορωδίας

Το πρόγραμμα του τμήματος Χορωδίας θα ξεκινήσει την ……………..
Οι πρόβες θα γίνονται κάθε ………………………
(Τα τμήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι και από τα γύρω χωριά.)