Φωτογραφικό Άλμπουμ

01.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
01.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
02.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
02.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
03.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
03.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
04.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
04.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
05.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
05.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
06.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
06.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1957.jpg
07.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1962.jpg
07.Απόκριες στην Πεντάπολη το 1962.jpg