Χορευτικό Τμήμα

Το πρόγραμμα του χορευτικού τμήματος ξεκινάει στις 29-09-2019.
Οι πρόβες θα γίνονται κάθε Κυριακή στις 19:00.
Τα τμήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι και από τα γύρω χωριά.