Τμήμα Ντεκουπάζ

Το πρόγραμμα του τμήματος Ντεκουπάζ  – Χειροτεχνίας
ξεκινάει στις 06-10-2019.
Το τμήμα θα λειτουργεί κάθε Κυριακή στις 16:30 – 18:30.
(Τα τμήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι και από τα γύρω χωριά.)