Τμήμα Γυμναστικής

Το πρόγραμμα του τμήματος γυμναστικής ξεκινάει στις 01-10-2019.
Οι γυμναστική θα γίνετε κάθε Τρίτη 19:00 – 20:00  και Πέμπτη 17:30 – 18:30.
Τα τμήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν όλοι και από τα γύρω χωριά.